Geçirimli-Yarı Geçirimli Malzeme Deneyleri

• İri Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706


• İnce Agregada Birim Hacim Ağırlık-Su emme-Görünür Porozite TS 706


• İri Agregada Elek Analizi TS 3530


• İnce Agregada Elek Analizi TS 3530


• İri Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529


• İnce Agregada Sıkışık ve Gevşek Birim Ağırlık TS 3529


• Kil Topakları Tayini (Çakılda-Kumda ayrı ayrı) ASTM-C 142


•İnce Agregada Organik Madde (%3’lük NaOH ile) (Kum ve Çakıldan her biri için) ASTM-C  40         


• No 200 den geçen % (Kumda) TS 3527

© 2016 - Gama Zemin Tüm Hakları Saklıdır.